Mẫu xác nhận lương | Giấy chứng minh thu nhập mới nhất 2019

Khi có nhu cầu vay vốn ngân hàng, xin visa du học hay đi du lịch nước ngoài thì việc chứng minh thu nhập là một điều quan trọng. Và để làm được điều này, bạn cần phải có mẫu xác nhận lương đúng theo quy định. Trong bài viết này, VPBank24h sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết củng như cách tải về mẫu xác nhận lương.

MẪU XÁC NHẬN LƯƠNG LÀ GÌ ?

Mẫu xác nhận lương 3 tháng hay còn có tên gọi khác là giấy chứng minh thu nhập. Có thể được hiểu đơn giản là mẫu giấy dùng để xác minh mức thu nhập thực tế, mức lương của người làm đơn tại công ty, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước đang làm việc.

MẪU XÁC NHẬN LƯƠNG DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ?

Có lẽ vì độ phổ biến của việc vay vốn ngân hàng, mà đa số nhiều nghĩ rằng mẫu xác nhận lương chỉ có tác dụng chứng minh thu nhập để vay tiền trả góp ngân hàng. Tuy nhiên thực tế không phải vậy.

Bên cạnh chức năng chức thực thu nhập cho Ngân hàng xác minh khi vay tiền. Mẫu giấy xác nhận lương còn được dùng để chứng minh thu nhập cho việc xin visa đi du học, du lịch ngoài nước hoặc củng có thể để dành quyền nuôi còn khi ly hôn. Nếu bạn đang làm hồ sơ vay tiền theo bảng lương mà cần cung cấp xác nhận lương thì bài viết này sẽ rất có ích đối với bạn.

Mẫu xác nhận lương dùng để làm gì ?
Mẫu xác nhận lương dùng để làm gì ?

Tại sao viêc chứng minh thu nhập lại có lợi trong việc dành quyền nuôi con ? Vì đơn giản, bạn xác minh được thu nhập củng có nghĩa là đã chứng minh được mình có đủ khả năng để cung cấp tài chính cho con của mình.

MẪU XÁC NHẬN LƯƠNG CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN GÌ ?

Tùy vào mục đích bạn làm giấy xác nhận lương để làm gì mà có nhiều mẫu khác nhau. Tuy nhiên, nội dung vẫn phải đảm bảo đầy đủ các thông tin sau đây :

 • Thông tin các nhân của người làm đơn : bao gồm Họ Tên, Số CMND, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, số điện thoại
 • Thông tin nghề nghiệp : đây là những thông tin dùng để xác minh vị trí của bạn tại nơi đang làm việc. Bao gồm : Chức vụ, phòng ban công tác, thời gian làm việc được bao lâu. Loại hợp đồng lao động là có thời hạn hay vô thời hạn.
 • Thông tin công ty : Đây là các thông tin giúp ngân hàng, cơ quan xác minh được nơi bạn đang làm việc. Bao gồm tên đầy đủ công ty, địa chỉ, email, số điện thoại bàn …
 • Thông tin về thu nhập : thông thường bạn chỉ cần chứng minh thu nhập trong 3 tháng gần nhất là đã đủ điều kiện.
 • Xác nhận của công ty về các điều trên : Xác nhận lương sẽ không có giá trị pháp lý nếu không có xác nhận của công ty. Vì vậy, đây là nội dung hết sức quan trọng. Xác nhận công ty bao gồm dấu mộc tròn, chữ ký và chức vụ của người ký tên.

CẤU TRÚC CỦA MẪU XÁC NHẬN LƯƠNG ĐẦY ĐỦ

Trước khi đến với các mẫu xác nhận lương đặc thù dành riêng cho từng mục đích. Cùng tìm hiểu cấu trúc đầy đủ nhất của mẫu xác nhận lương phổ biến hiện nay.

mẫu xác nhận lương

Cấu trúc chuẩn của Mẫu xác nhận lương gồm :

Phần 1 : Thông tin cá nhân

 • Họ và tên
 • Số CMND ( bao gồm đầy đủ các thông tin ngày cấp – nơi cấp )
 • Ngày tháng năm sinh
 • Địa chỉ thường trú ( là địa chỉ được ghi trên hộ khẩu tại trang bìa hoặc trang 1 )
 • Địa chỉ tạm trú ( địa chỉ tạm trú là địa chỉ hiện tại bạn đang sống. Bỏ qua mục này nếu đang sống tại hộ khẩu )
 • Số điện thoại di động
 • Số điện thoại nhà riêng ( nếu có )

Phần 2 :Thông tin công ty

 • Tên đầy đủ công ty
 • Địa chỉ công ty
 • Số điện thoại bàn
 • Phòng ban – chức vụ tại công ty của người làm đơn
 • Thời gian công tác
 • Loại hình hợp đồng
 • Hình thức trả lương
 • Thông tin thu nhập 3 tháng gần nhất

Phần 3 : Chữ ký của người làm đơn và xác nhận của công ty

CÁC MẪU XÁC NHẬN LƯƠNG PHỔ BIẾN

Mẫu xác nhận lương 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                          ———ab———

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên         : ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ             : ……………………………………………………………………………………………………………….                                       ………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND        : ……………………………… Ngày cấp: …/…/……. Nơi cấp:……………………………….

Hiện đang công tác tại      

Công ty             : ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ              : ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại         : ……………………………………………………………….  Fax:  …………………………………..

Vị trí công tác  : ………………………………………………………………………………………………………………

Phòng/Ban        : ………………………………………………………………………………………………………………

Loại Hợp đồng lao động:  Thời hạn 1 năm;  Thời hạn 2 năm;  Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn;  khác (ghi rõ):………………………..

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Mức lương chính  : …………………………. VNĐ/ tháng        Trước thuế   Sau thuế

Thu nhập khác     : …………………………. VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: ………………………………………………………………………………………

TPHCM, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty

Xác nhận các thông tin về chức vụ,

thời gian làm việc và mức lương

nêu trên là chính xác

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Link download mẫu xác nhận lương 1 : tại đây

Mẫu xác nhận lương 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần ABC

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………  Ngày cấp: …/…/……………… Nơi cấp:……………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………

Vị trí công tác: …………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức trả lương:          Tiền mặt       Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

 

Tháng

 

Hình thức thu nhập

 

03/2018 04/2018 05/2018
Lương thực lãnh

Lý do xin xác nhận:……………………………………………………………………………………………………

Trân thành cảm ơn!

TPHCM, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Link download mẫu xác nhận lương 2 : tại đây

Mẫu xác nhận lương 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

 

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

 

Theo đề nghị của:

Ông/Bà                               : ……………………………………………………………………………………

Ngày sinh                           : ……………………………………………………………………………………

Số CMTND                        : ……………………………………………………………………………………

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

 

 1. Vị trí công tác : ……………………………………………………………………………………
 2. Phòng/Ban : ……………………………………………………………………………………
 3. Thời gian làm việc : ……………………………………………………………………………………
 4. Loại hợp đồng lao động : ……………………………………………………………………………………
 5. Thu nhập bình quân tháng : ……………………………………………………………………………………

Trong đó:     –    Lương       : ……………………………………………………………………………………

 • Phụ cấp    : ……………………………………………………………………………………

Trân trọng!

TP.HCM, ngày …..  tháng …  năm 2018

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

 

Link download mẫu xác nhận lương 3 tại đây

Mẫu xác nhận lương 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc

Tôi tên là:                                   Ngày sinh:

Số CMND:                                 Cấp ngày:                                   Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ tạm trú:

Số điện thoại di động:

Hiện đang công tác tại:

Địa chỉ công ty:

Điện thoại công ty:

Phòng ban:                                  Chức vụ:

Thời gian công tác: từ ngày … tháng … năm ……  tới nay

Loại hợp đồng lao động:

Hình thức trả lương: Tiền mặt

 • Lương tháng …/……. là:  VNĐ
 • Lương tháng …/……. là:  VNĐ
 • Lương tháng …/……. là:  VNĐ

Lý do:

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

                                                                           TP.HCM, ngày … tháng … năm ……

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Link download mẫu xác nhận lương 4 tại đây

Mẫu xác nhận lương 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

Họ và tên                    : ………………………………………………………………………………………………………

CMND số                  : ………………..  Cấp ngày: …………………   Tại:………………………………………..

Hộ khẩu thường trú   : ………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan làm việc       : ………………………………………………………………………………………………………

Hợp đồng lao động   : ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ                      :……………………………………… Phòng/Ban: …………………………………………….

Thời gian công tác     : ………………………………………………………………………………………………………

Mức thu nhập hàng tháng như sau

 • Lương chính : ………………………………………………………………………………………………………
 • Thu nhập khác:
  • Phụ cấp ………………………………………………………………………………………………………
  • Lương doanh số…………………………………………………………………………………………..

Liệt kê thu nhập được trả trong 3 tháng liền kề gần nhất:

 • Tháng …/20… : ………………………… VNĐ                  Sau thuế
 • Tháng …/20… : ………………………… VNĐ                  Sau thuế
 • Tháng …/20… : ………………………… VNĐ                  Sau thuế

TP.HCM, ngày …… tháng……năm 2018

Xác nhận của cơ quan

Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và thu nhập nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Link download mẫu xác nhận lương 5 tại đây

Mẫu xác nhận lương 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*****

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

Kính gửi: …………………………………………………….

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay đang làm việc tại : …………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………………

Thời hạn hợp đồng lao động:………………………………………………………………………………………………….

Mức lương hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………….

Tổng thu nhập hàng tháng:……………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật!

…………, ngày……..tháng………năm……..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

                                                      

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

 

Link download mẫu xác nhận lương 6 tại đây

Mẫu xác nhận lương 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên                       : …………………………………………………………………………………………………….

Số CMND                    :………………………….. Cấp ngày …………………. Nơi cấp: …………………………..

Hiện đang làm việc tại.. :

Địa chỉ công ty               : ……………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận                         : ……………………………………….. Chức vụ: …………………………………………….

Ngày vào làm việc          : ……………………………………………………………………………………………………..

Loại hình HĐLĐ            : ……………………………………………………………………………………………………..

Thời gian công tác          : ……………………………………………………………………………………………………..

Thu nhập 3 tháng gần nhất:

 • Tháng …/……. :            VNĐ
 • Tháng …/……. :            VNĐ
 • Tháng …/……. :            VNĐ

TPHCM, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Link download mẫu xác nhận lương 7 tại đây

Mẫu xác nhận lương của ngân hàng VPBank

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———ab———

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kínhgửi: Ban Giám đốc<Công ty> ……………………………………………………………………………..

Họ & tên:…………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………. Cấp ngày: …………………… Nơi cấp: ………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại nhà riêng: ……………………………………Di động:… …………………………………………

Hiện đang công tác tại: <Công ty>………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác từ    ngày …… tháng…. năm….…….tới nay .

Loại Hợp đồng : ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại công ty:……………………………………………………………………………………………………….

Phòng ban:………………… ……………………………….Chức vụ:  ……………………………………………….

Hình thức trả lương:         £Tiền mặt                             £Chuyển khoản

Tháng

 

Hình thức thu nhập

Tháng…/….. Tháng…/….. Tháng…/…..
Tổng Lương (Lương + Phụ Cấp + Hoa Hồng+…) ……………… ……………… ………………

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc (hoặc Công ty) xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

 

………, ngày … tháng … năm 2019

Xác nhận của Công ty                                                                    Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Link download mẫu xác nhận lương của ngân hàng VPBank tại đây

Mẫu xác nhận lương tiếng Anh

Social Republic of Vietnam
Independent – Freedom – Happiness
———ab———
 SALARY CONFIRMATION LETTERDear Board of Directors of <Company name> ………….. ……………….
My name is …………………. ……………………… ……………………………………..
DOB: ……………………………….. ………………………………… …………………………………..
ID Number:…………………… Issued date:……………………. Issued place: ………………
Permanent Address: …………………………………….. ………………………………………….
Temporary Address: ………………………………….. …………………………………………..
Home phone: ………………………….. …………………………………… Cell phone:……………
Currently working at: <Company name>. ………………………… ……………………………
Address:. ……………………………. …………………………………….. ………………………………
Phone: ………………………………. ……………………………………… ……………………………….
Department: ………………………. ………………………………………….. ……………………………
Position: …………………………… ………………………………………….. ……………………………
Type of payment:         £ By cash                                £ By transferring into account

                                          Month
Type of Income
Month……..
Basic Salary ………………
Fixed Income:

·         Telephone

·         Lunch

·         Experience

·         Foreign Languages

………………
………………
………………
………………
………………
Other income:

·         Commission

·         Productivity Allowance

·         Business Allowance

·         Diligence Allowance

………………
………………
………………
………………
………………
Total Income ………………
Income Deduction:

·         Social Insurance

·         Health Insurance

·         Unemployment Insurance

·         Personal Income Tax

·         Labour Union Fee

………………
………………
………………
………………
………………
Net Income ………………

I am now respectfully writing this letter in order to seek for the confirmation from the Board of Directors (or Company) that all the information above is correct.
Purpose: to implement the loan application at Bank Company Limited.

………, day … month … year ……

Confirmation from Company                                               Applicant
(Signature, Full name, Stamp, Position)                          (Signature with Full name)

 

Link download mẫu xác nhận lương tiếng Anh tại đây

Tùy vào mục đích cụ thể, bạn có thể chọn cho mình mẫu xác nhận lương chính xác nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy đặt câu hỏi, VPBank24h sẽ giải đáp cho bạn.

Có thể bạn quan tâm :

0/5 (0 Reviews)

0916.540.040